Ofertę naszej firmy można podzielić na sześć głównych działów:

Usługi podstawowe

 • mapy do celów projektowych

 • tyczenie realizacyjne

 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

 • geodezyjna obsługa budowy

 • koordynacja dokumentacji projektowej

 

Powyższe czynności dotyczą budynków, sieci i przyłączy, obiektów kubaturowych (hale, stacje benzynowe), układów drogowych.

Geodezja katastralna

 • podziały nieruchomości gruntowych (również ze SPECUSTAWY)

 • wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych

 • ustalenie przebiegu granic nieruchomości

 • rozgraniczenia nieruchomości

 • mapy do celów prawnych, sądowych

Fotogrametria lotnicza

 • numeryczne modele terenu NMT

 • ortofotomapy MESH

 • opracowanie ortofotomapy do celów modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • objętości mas ziemnych

 • skanowanie budynków: elewacji dla architektów

 • skanowanie działek: dla architektów zieleni

 • kontrola gospodarstw rolnych metodą foto

 • naloty szkód wiatrowych, gniazd, wywrotów, wiatrowałów w lasach

Obsługa nieruchomości

 • pomiary powierzchni lokali i innych obiektów budowlanych

 • kartoteki budynków i lokali

Pracownia skaningu laserowego 3D

 • skanowanie laserowe

 • skanowanie światłem strukturalnym

 • szybka inwentaryzacja 3D

 • rzeczywista geometria w formie cyfrowej

 • chmury punktów lub siatki trójkątów do wydruków 3D

 • dokumentacja w skali makro (architektura)

 • dokumentacja w skali mikro (monety)

 • fotografia 360

 • rekonstrukcje

 • rzeczywistość wirtualna (VR)

Pracownia wydruków 3D

 • wydruki 3D w technologii SLA (stereolitografia)

 • wydruki 3D w technologii SHS