MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem zawierającym w sobie dane sytuacyjne i wysokościowe. To na jej podstawie możliwe jest wykonanie profesjonalnego projektu budowlanego. Każda dokumentacja składana do uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy musi zawierać w sobie mapę do celów projektowych. Niezależnie jaki obiekt mamy chęć zaprojektować i wybudować. Mapę do celów projektowych możemy wykonać w postaci drukowanej i cyfrowej (dwg, dxf) - bardzo ułatwiającej pracę architektom i projektantom.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie mówi o tym, że w trakcie wykonywania projektu, budowy, wykonywania prac remontowych, gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę to mapa do celów projektowych jest pierwszą czynnością jaką powinniśmy wykonać.

Treść mapy do celów projektowych

Na mapie muszą znaleźć się różne rodzaje danych:

- ewidencja gruntów i budynków (granice, użytki, budynki),

- zagospodarowanie terenu (ulice, zieleń, obiekty użyteczności publicznej),

- podziemne, naziemne i nadziemne elementy uzbrojenia terenu (sieci, zasuwy, włazy, słupy i linie napowietrzne),

- ukształtowanie terenu (wysokości terenu, skarpy, rowy).

Pamiętać należy również o zakresie takiej mapy. Mapa powinna zawierać teren 30m dookoła naszego przedsięwzięcia - planowanej inwestycji.

Jak pozyskać mapę do celów projektowych

Geodeta - jednostka wykonująca mapy.

Pierwszą czynnością wykonywaną przez geodetę jest zaktualizowanie treści mapy zasadniczej pozyskanej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie sporządza z pomiaru opracowanie geodezyjne przekazane następnie do ODGiK w celu zatwierdzenia treści mapy.

Aktualizacja mapy zasadniczej polega na doprowadzeniu treści mapy znajdującej się w ODGiK do zgodności z sytuacją w terenie.

Ile potrzebne Ci egzemplarzy mapy?

Będąc Inwestorem powinieneś zamówić minimum 3 sztuki mapy do celów projektowych. Przy zamawianiu mapy należy podać geodecie oczekiwaną ilość map jaką chciałoby się uzyskać, gdyż najczęściej w kwocie podawanej przez geodetę wykonywane są właśnie te 3 sztuki. Każdy następny egzemplarz to dodatkowa kwota uzależniona od wielkości terenu.

Cena

Niestety nie można podać jednej stałej kwoty za wykonanie mapy do projektu dla każdego Klienta. Mapy różnią się ilością wymaganego pomiaru a czasem nie trzeba mierzyć nic. Inne ceny obowiązują w samej Warszawie, inne w powiatach ościennych. Inaczej wycenia się mapę pod budynek jednorodzinny a inaczej pod obiekt liniowy jakim jest projekt sieci np. kanalizacyjnej bądź układ drogowy. Kwestia zapłaty jest do ustalenia z geodetą. Można wpłacić zaliczkę na początku pracy bądź wpłacić całość na koniec przy przekazywaniu już gotowych map. Za mapy wystawiane są faktury VAT lub potwierdzenie opłaty w formie paragonu z kasy fiskalnej.

Czas potrzebny na wykonanie

Sam pomiar i opracowanie dokumentacji  w  biurze geodezyjnym trwa kilka dni. Czas oczekiwania na mapę do celów projektowych generalnie zamyka się w 5-6 tygodniach, jednakże jest zależne bardzo często od Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w jakim wykonuje się czynności. W samej Warszawie jest tak dużo opracowań, że procedura potrafi trwać 3 miesiące.

Ważność

Nie ma przepisów mówiących jak długo mapa do celów projektowych jest ważna. Treść mapy jest z reguły ważna tylko przez jakiś czas - jest ograniczona do momentu wystąpienia jakichkolwiek zmian w jej zakresie.

2.JPG
Przechwytywanie.JPG